Fotografie Evy Hubatové vládnou škálou možností soudobé fotografie. Přitahuje jí to, co lze uchovat a začlenit do nového výkladu nejen informujícího, ale i plného estetického významu.
Využívá prvků skladebných, anonymita se tu dostává do výbušné, dramatické režie. Odkrývá novou naléhavost, myšlenkovou hloubku a poetickou mnohovýznamnost. Svým výkladem umožňuje větší komunikavost s něčím jinak nevyslovitelným.
Pro ni je fotografie úkol spontánní. Dosahuje velkých výsledků.
To není málo, když je to v Čechách, kde této činnosti se tak svrchovaně věnovali osobnosti na té nejvyšší úrovni.
Od okamžiku, kdy nás k sobě připoutala znaková rovina obraznosti, umí pak rozpoutat pravé běsnění rozporuplných kmitočtů.

Eva Hubatová ví, že umění je ustavičný sklon odpovídat slohem a noblesou na chaos. A také ví, že umělecké dílo otázky nezodpovídá, jenom provokuje a jeho význam je v napětí mezi protikladnými odpověďmi.

básník Josef Hrubý, mimořádně významná kulturní osobnost města Plzně

V Plzni dne 10. června 2014

 

Děkujeme za oživení našich dlouhých mnohdy osamělých dnů, děkujeme za Váš volný čas, věnovaný nám,
děkujeme za každé vlídné slovo, za pohled a úsměv, děkujeme všem, kteří před stářím nezavírají oči a snaží se jej naopak podporovat.
Jsme rádi, že se z lidské duše nevytrácí pochopení pro stáří a nemoc.
DĚKUJEME

Klienti stacionáře a celý tým Domovinky

U příležitosti konání výstavy – 2014

 

Vážená paní Evo,
přeji Vám stálý tvůrčí elán a pozitivní náladu. Neznám Vás jinak, než s úsměvem na tváři.
Tím spolu s krásnými díly působíte pozitivně na lidi. S úctou Pavel Janouškovec

Mgr. Pavel Janouškovec, Ředitel Městské charity v Plzni

U příležitosti konání výstavy v rámci Městské charity – 2014

 

Blahopřeji k úžasné výstavě,
která zaujme na první pohled svým moderním a svěžím pojetím.
Barevné tóny působí relaxačním dojmem a hodí se do lázeňského prostředí! Karel Kalivoda

Ing. Karel Kalivoda, ředitel hotelu Hvězda

U příležitosti konání výstavy v hotelu Hvězda v Mariánských Lázních – 2014

 

Umělecké fotografie Evy Hubatové mají zvláštní výpovědní hodnotu.
Autorčino vnímání prostoru a niterných krás detailů – to je pro dnešní uspěchanou dobu důvodem k zastavení a vyjádřením umělcovy pokory.
Je obdařena mimořádnou fantazií a mistrem vizuálních klíčových momentů.
Její práce jsou i z mé laické introjekce vnímány velmi čitelně – nepostrádají něhu a dokonale zobrazují náladu, formu i opravdovost celé vydané kompilace FOTOINFORMEL 5.

Karel Baštář, hudební skladatel, zpěvák a textař

U příležitosti vydání knihy FOTOINFORMEL 5 – 2013

 

Výstava je překrásná.
Přeji autorce mnoho dalších uměleckých úspěchů a těším se na další výstavu.
Je to mimořádný umělecký zážitek. František Frýda

PhDr. František Frýda, ředitel Západočeského muzea v Plzni

U příležitosti konání výstavy v Západočeském muzeu v Plzni – 2013

 

Děkujeme za mimořádně krásnou a zajímavou výstavu.
Blahopřejeme a těším se na další spolupráci! Jitka Kočová

Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, ústavu histologie a embryologie

U příležitosti konání výstavy v prostorách Lékařské fakulty UK v Plzni – 2012

 

Přeji hodně dalších uměleckých úspěchů. Dosavadní tvůrčí vývoj je věru slibným předpokladem! Jiří Beran

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Přednosta Psychiatrické kliniky FN v Plzni

U příležitosti konání výstavy v prostorách Lékařské fakulty UK v Plzni – 2012

 

Umělecká fotografka Eva Hubatová hledá zákonitosti mikrostruktur u neorganických předmětů, které nás všude bez povšimnutí obklopují.

Její výjimečnost tkví právě v tom, že si všímá toho, co většina lidí nevidí. Ono netušené bohatství tvarů a struktur, které svým okem povyšuje na abstraktní umělecká díla. Její obrazy vedou k zamyšlení nad jakýmsi vyšším a tajemným principem, jemuž je vše podřízeno.

Oči Evy Hubatové prostřednictvím její kamery dovedou přetvořit banální předmět ve smysluplný tvarový celek a někdy dokonce v zázrak.

Autorka nevidí jen strukturu povrchu, ale vidí hluboko pod tento povrch, aby spojila univerzálnost mikrokosmu s makrokosmem, aby přinutila pozorovatele ponořit se s ní do hlubin poznání a oddat se snění, které povznáší ducha a činí člověka lepším a svobodnější.
Jaroslav Slípka

prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc., světově uznávaný histolog a embryolog

U příležitosti konání výstavy v prostorách Lékařské fakulty UK v Plzni – 2012

 

V poslední den výstavy Vám chci poděkovat za to, jak Vaše mnohovrstevnaté dílo oživilo jedinečným způsobem výstavní prostory Studijní a vědecké knihovny Pzeňského kraje.
Daniel Bechný

Mgr. Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

U příležitosti konání výstavy v prostorách SVK PK – 2012

MedaMladkova

U příležitosti osobního setkání s mecenáškou a sběratelkou umění paní Medou Mládkovou

2011

 

S díky za pomoc našemu Nadačnímu programu a za milý zážitek. Moc se těším na vše další. Vladimír Koza

MUDr. Vladimír Koza, primář hematologicko-onkologického odd. FN v Plzni,
zakladatel Českého národního registru dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně

U příležitosti konání výstavy v prostorách Nadačního centra U Pramenů – 2009

 

S obdivem. Josef Velčovský

akad.mal. Josef Velčovský, přední český malíř, grafik a ilustrátor

U příležitosti konání výstavy v Praze na Václavském náměstí – 2009

 

V krajinách nejhlubšího prázdna, víno se mou duší potácí.
Z hospod do hospod jako blázna, žízeň mě vede a utrácí…
Ve jménu El Greca čím dál výš! Jaroslav Holoubek

Jaroslav Holoubek, přední český básník, prozaik a publicista

U příležitosti konání výstavy v Praze na Václavském náměstí – 2009

 

Děkuji za vynikající výstavu umělkyně neobyčejně empatického výrazu a dokonalého ztvárnění obrazů, které svou krásou se vymykajícím způsobem vryjí do duše a srdce diváka.
Je to abstrakce, která hladí po duši, mistrovská kompozice, obsah a tvar.
Umělkyně dokonale chápe citovou stránku výtvarného umění.
Tvoří duší, srdcem a každý obraz má své zdůvodnění a přesvědčuje svou barvitostí a obsahem svého konzumenta tj. diváka.
Přeji umělkyni hodně dalších úspěchů a další krásná díla.
Umění  neumí lhát, umění  potěší a  posílí a dá svou krásou naději a lásku.
„Dobré světlo“ Váš Josef Chuchma

 Josef Chuchma, fotograf

 U příležitosti konání pražské výstavy – 2009

 

Hezká, uklidňující výstava, hodně důležité v dnešní době. Pavel Rödl

Ing. Pavel Rödl, Primátor města Plzně

U příležitosti konání výstavy na plzeňské radnici – 2009

 

V čase našeho dnešního komerčního a zmechanizovaného věku, kdy pod tlakem chvatu člověk nenalézá často místo pro hledání krásy, je práce paní Evy Hubatové ještě vzácnější.
Ukazuje nám nesmírné a neomezené možnosti najít krásu v nepatrných, každodenních věcech.
Kniha paní Hubatové je poezií barev a tvarů, které na nás mluví při každé příležitosti. Je pouze třeba mít oči k vidění, duši k rozjímání a srdce otevřené pro dotek krásy.
Přeji paní Hubatové, aby její odkaz byl živým pramenem mnoha duším a klíčem k otevření do říše krásy mnoha očím.

 PhDr. Hana Gerzanicová, básnířka, spisovatelka a překladatelka světového věhlasu

 U příležitosti vydání knihy FOTOINFORMEL – 2009

 

Všechny krásy světa a hlavně duše se skrývají v těchto „fotomelích“. Je tímto nastartován nový výtvarný směr generace a určitě bude pojmenován po Evě Hubatové.

Věra Králová

U příležitosti konání první autorské výstavy Evy Hubatové – 2008