Další tvorba | Eva Hubatová

Další tvorba

Další tvorba:

 

Ostatní realizace

2014 Grafické zpracování básnické sbírky „Karel Baštář – Autorské verše“
2013 Grafické zpracování podkladů pro katalog k výstavě malíře Václava Roubala
2013 Ilustrace k vybraným povídkám česko-německého Literárního kalendáře
2010 Grafické zpracování podkladů pro knihu o umělecké tvorbě výtvarníka Jindřicha Persana
2010 Poskytnutí uměleckých děl pro reklamní kalendář firmy ASTELLAS PHARNA s.r.o. PRAHA

Podpora charitativních projektů a dobročinných akcí

2014 Denní stacionář Domovinka Plzeň – věnováno umělecké dílo
2014 Nadace pro transplantace kostní dřeně – finanční podpora
2013 Projekt Šance/pomoc „dětem ulice“– umělecké dílo věnováno do aukce
2013 Dětské centrum Šneček – umělecké dílo věnováno do aukce
2013 Kostel U Ježíška v Plzni – umělecké dílo věnováno do aukce
2013 Denní stacionář Domovinka Plzeň – finanční podpora, věnováno umělecké dílo
2012 Projekt Šance/pomoc „dětem ulice“ – umělecké dílo věnováno do aukce
2012 Zvíkovecká kytička Zvíkovec – věnováno umělecké dílo
2012 Domov pro seniory sv. Jiří v Plzni – věnováno umělecké dílo
2012 Cesta handicapovaného Lukáše z Plzně do španělské Santiago de Compostela – umělecké dílo věnováno do aukce
2011 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni – věnováno umělecké dílo
2011 Denní stacionář Jitřenka v Plzni – věnováno umělecké dílo
2009 Nadace pro transplantace kostní dřeně v Plzni – věnováno umělecké dílo